Användarvillkor

Lokalbokningar.se

Lokalbokningar.se är en tjänst som riktar sig till föreningar som hyr ut lokaler. Genom att registrera en användare på Lokalbokningar.se så godkänner du följande villkor.

Lagring av personuppgifter

Vid registrering av en användare så lagras användarens personuppgifter (namn, e-postadress) för att användas inom ramen för tjänsterna i Lokalbokningar.se. Personuppgifterna får endast delas med tredje part i den mån det behövs för att tillhandahålla dessa tjänster. Utöver det kan undantag göras ifall användaren ger sitt medgivande till att personuppgifterna delas för ett specifikt ändamål.

Tjänsten omfattas av General Data Protection Regulation (GDPR). Användaren har rätt att begära ut information kring vilka av användarens personuppgifter som finns lagrade i tjänsten. Användaren har vidare rätt att begära att personuppgifter som finns lagrade raderas. Innehavaren av Lokalbokningar.se förbinder sig att skydda lagrade personuppgifter, samt att inte spara personuppgifter utöver vad som krävs för att tillhandahålla tjänsten.

För mer information kring behandlingen av personuppgifter i tjänsten, se Personuppgiftspolicyn för Lokalbokningar.se.

Ägarskap av data

Användaren får nyttja den data som finns i tjänsterna i Lokalbokningar.se, samt data som användaren, på egen hand eller tillsammans med andra, har producerat genom användandet av tjänsten. Användaren förbinder sig att inte föra in, dela eller producera data som kan anses illegal, kränkande, rasistisk eller upphovsrättsskyddad. Användaren accepterar att innehavaren för Lokalbokningar.se äger all data som finns i tjänsterna för Lokalbokningar.se. Innehavaren av Lokalbokningar.se har därmed även rätt att lägga till, modifiera, samt ta bort all data relaterad till tjänsterna i Lokalbokningar.se utan att meddela användaren om detta.

Data som delas av användaren och föreningen

Det är möjligt för användare och föreningen att dela data med andra genom tjänsten. Användaren är införstådd med att det enbart är information som är icke-konfidentiell som får delas med andra. Det är upp till användaren att säkerställa att information som användaren delar inte bryter mot rådande lagar. Användaren godkänner att användarens användaruppgifter, så som namn, e-postadress, kan ses av andra användare i samma förening.

Tjänstens tillgänglighet och kvalité

Användaren accepterar att det inte finns några garantier kring tillgänglighet av tjänsterna i Lokalbokningar.se, eller till den data som finns i tjänsterna. Innehavaren av Lokalbokningar.se kan inte hållas skyldig för begränsningar eller störningar i tjänstens tillgänglighet, oavsett omfattning eller periodens längd.

Innehavaren till Lokalbokningar.se har rätt att, när som helst och utan förvarning eller motivering, begränsa eller stänga ned tjänsten för användaren.

Användaren accepterar att tjänsterna i Lokalbokningar.se tillhandahålls i befintligt skick. Detta innebär att innehavaren av Lokalbokningar.se inte har skyldighet att åtgärda vare sig upplevda eller faktiska begränsningar eller defekter i tjänsterna. Detta gäller även funktionalitet som existerat, men som tagits bort eller slutat att fungera.

Friskrivning från ansvar

Användaren accepterar att all användning av tjänsterna i Lokalbokningar.se sker helt och hållet på egen risk. Innehavaren för Lokalbokningar.se ska i inget fall bli skyldig för skador, oavsett vilka och utan undantag, som uppstått i samband med eller till följd av användandet av tjänsterna i Lokalbokningar.se.

Kommunikation

Innehavaren för Lokalbokningar.se får skicka mejl, relaterade till tjänsten, till användaren. Användaren ansvarar för att vid användarregistrering tillhandahålla en giltig e-postadress som tillhör användaren.

Förändringar i användarvillkor

Innehavaren för Lokalbokningar.se har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor.

Avsluta konto

Användaren kan välja att avsluta sitt användarkonto, vilket innebär att användaren inte längre kan komma åt tjänsterna i Lokalbokningar.se. Användaren accepterar att data som är relaterad till eller producerad av användaren fortfarande får förekomma i databasen efter det att kontot avslutats.

Övrigt

Användaren godkänner att användarens rättigheter, vid missnöje med tjänsterna, är begränsade till att avsluta sitt användarkonto på Lokalbokningar.se och sluta använda dess tjänster. Användaren har ingen rätt till kompensation.